XANO ACADEMY

XANO Academy är koncernens interna utbildningsnav. Syftet med akademin är att stärka och profilera XANO som arbetsgivare, investera i medarbetarna, möjliggöra en plattform för interna nätverk, få ökade konkurrensfördelar samt skapa ett forum för kommunikation och implementering av XANOs värdegrund.

Utvecklingsprogrammen löper normalt över tolv månader och är uppdelade i ett antal tvådagarsmoduler med innehåll anpassat efter målgruppens struktur och kompetensbehov. 

Sedan starten har omkring 250 medarbetare genomgått utbildning inom produktion, försäljning och ledarskap.

Ledarskap
Engagerade och ansvarsfulla medarbetare skapar förutsättningar för en hållbar verksamhet. För att uppnå det krävs duktiga ledare som ser potentialen i såväl individer som grupper. För oss handlar det om att bygga långsiktiga och välmående relationer, där ledarskapet blir ett verktyg för att nå mål, lösa uppgifter och skapa resultat. Mot den bakgrunden arbetar vi aktivt med ledarskapsfrågor och kompetensutveckling. 

Kompetensutveckling
Vår målsättning är att alla medarbetare ska ha rätt kompetens. Koncernens företag strävar ständigt efter att bygga på medarbetarnas kunnande, bland annat genom utbildningsprogram inom XANO Academy.

XANO MANAGEMENT PROGRAM

Läs mer om hur vi utvecklar våra framtida ledare inom XANO.

XANO Management Program  »