XANO MANAGEMENT PROGRAM

XANO Management Program omfattar teman som ledarskap, employer branding, strategi och digitalisering. 

Syftet med programmet är att skapa nätverk mellan koncernföretagen. Genom en gemensam förståelse för koncernens affärsmöjligheter och på vilket sätt nytt ekonomiskt värde skapas, ger man varje företag de bästa förutsättningarna för utveckling och långsiktig lönsamhet. Exempel på ämnen som omfattas är ledarskap och gruppdynamik, att bygga varumärke, strategiska analyser för att på djupet förstå alla delar av verksamheten och hitta kärnkompetensen, integrering av Industri 4.0 i affärsplanen, öka den digitala mognaden och driva förändringsarbete.